preklady Banská Štiavnica 👉preklady - Banská Štiavnica 👉prekladatelia - Banská Štiavnica 👉expresné preklady 👉prekladateľský blog 💎ANGLINO.EU
spoľahlivé preklady - Banská Štiavnica - anglický a nemecký jazyk
0948 117 111
📧 fluency@fluency.sk
PON - PIA 9:00 - 17:00

V tomto blogu si povieme o tom, ktoré aspekty prekladu cenovej ponuky sú kľúčové a to tak pre klienta ako aj pre prekladateľa.

Prečítajte si podrobnosti o prekladoch cenových ponúk od oblasti stavebníctva, priemyselnej výroby, cez dodávky materiálov, obchodné ponuky až po naceňovanie právnych či finančných služieb.

Preklad cenovej ponuky - informácie pre klientov

Čo sa týka prekladov cenových ponúk, zo skúseností vieme, že pre daný preklad (v anglickom či nemeckom jazyku) bude vhodný firemný preklad (úradný preklad v 99 % prípadov nie je potrebný v tomto prípade, vzhľadom nato, že ide o obchodné zameranie prekladov), avšak tento preklad by mal spĺňať náležitosti, ktoré si ďalej predstavíme v tomto blogu.
Pokiaľ si chcete u nás vo FLUENCY objednať preklad cenovej ponuky z/do anglického alebo nemeckého jazyka, ideálne, ak nám pošlete dokumenty na preklad na email: fluency@fluency.sk spolu s Vašimi fakturačnými údajmi (meno, priezvisko, tel. - prípadne firemné údaje), pre urýchlenie prekladu nám môžete zavolať na 0948 117 111.

Preklady cenových ponúk - info pre prekladateľov

Pri preklade cenovej ponuky by si podľa našich skúseností mal prekladateľ dať pozor najmä na nasledovné špecifiká:
1. tabuľkový charakter cenových ponúk
Áno, začíname paradoxne bodom, ktorý sa týka skôr vizuálnej úpravy prekladu. Pri tomto type prekladu je však naozaj podstatné zachovať jeho pôvodný vizuálny prejav, ktorý pomôže recipientovi prekladu k jednoznačnej orientácii a tým aj zrozumiteľnosti samotného textu.
2. repetitive terms - opakovanie pojmov
Rovnako je potrebné sa sústrediť na tzv. opakované resp. len jemne sa obmieňajúce termíny. So skúsenosti vieme, že je ľahké sa nechať uniesť taktikou CTRL+C a CTRL+V ale po spätnej kontrole môže vyplynúť, že zdanlivo opakované pojmy sú ovplyvnené tzv. kolokáciami a preto majú na konci dňa, iné prekladové riešenia.
3. legal + financial terms - právne a finančné termíny
Pri týchto typoch prekladov odporúčame mať vysoké povedomie a znalosť jednotlivých jazykových systémov pri tzv. legal a fin definitions (GB a US systémy sa líšia v terminológii), ktoré je potrebné následne uplatniť do prekladu podľa cieľovej destinácie, resp. pri opačnom smere sa nepomýliť v interpretácii do slovenského jazyka.
4. metrické jednotky
Cenové ponuky často obsahujú meranie objemov a to najmä pri objemoch dodávaného tovaru. Odporúčame mať dobrú znalosť tzv. imperial vs metric units, prípadne vhodne použiť konveziu na cieľové jednotky merania, pokiaľ je to potrebné.
Záverom môžeme zhodnotiť, že preklady cenových ponúk nie sú väčšinou náročné na zložitosť a komplexitu vetných konštrukcií avšak môžu obsahovať "tricky" čiže "záludné" prvky, ako spomíname vyššie. Rozhodne nepodceňujte tento typ prekladu, aj keď sa niekedy môže javiť na prvý pohľad jednoduchý. Predsa len, asi nechcete, aby Váš obchodný partner obdržal nesprávne naformulovanú cenovú ponuku.
Prekladatelia vo FLUENCY sa dlhodobo venujú prekladom cenových ponúk a to najmä ponúk z oblastí financií, práva a materiálov / produktov. Veľmi radi Vám pomôžeme s preložením aj Vašej cenovej ponuky a to konkrétne z/do anglického a/alebo nemeckého jazyka.