preklady Banská Štiavnica 👉preklady - Banská Štiavnica 👉prekladatelia - Banská Štiavnica 👉expresné preklady 👉prekladateľský blog 💎ANGLINO.EU
spoľahlivé preklady - Banská Štiavnica - anglický a nemecký jazyk
0948 117 111
📧 fluency@fluency.sk
PON - PIA 9:00 - 17:00

Čo je to normostrana v preklade?

Aká je oficiálna definícia normostrany?

Ako vyrátať počet normostrán v preklade?

Prečítajte si stručný ale výstižný blog z dielne prekladateľskej agentúry FLUENCY o normostranách v preklade.

Normostrana - definícia

Oficiálny rozsah každého prekladu sa definuje termínom "normostrana" (skrátene = NS).
Je to najmä z dôvodu, že niekedy klasické "obyčajné" strany môžu mať riedky alebo naopak hustý text, prípadne môžu obsahovať obrázky, grafy a iný obsah ne-textovej povahy, takže ich rozsah nie je fixne merateľný a teda súhrn textu z "obyčajných" strán môže mať relatívnu veľkosť.
Všeobecný záujem všetkých zainteresovaných účastníkov na prekladoch, vrátane klientov, prekladateľov, prípadne iných strán, ktoré vstupujú do procesu prekladu je dosiahnutie férového merania dĺžky prekladov, a tým samozrejme aj férové nastavovanie cien prekladu (voči všetkým zúčastneným stranám navzájom).
Preto bola v rámci prekladateľskej praxe zavedená tzv. prekladateľská normostrana, ktorá má podľa zákona fixne daný počet 1800 znakov - pozn. niekedy sa namiesto termínu "počet znakov" používa termín "počet úderov".
Zaujímavosť Do celkového počtu znakov/úderov sa štandardne zarátavajú aj medzery, avšak my vo FLUENCY v tomto robíme kompromis - medzery rátame podielom 50/50 alebo pri viac ako 10 NS textu ich nezarátavame vôbec, čo znateľne znižuje výslednú cenu prekladu pre našich zákazníkov.

Výpočet normostrán v dokumente

Počet normostrán je kľúčový údaj pri finálnom výpočte ceny za preklad. Poďme si ukázať, ako si môžete za pár minút vypočítať, koľko normostrán má Váš dokument.

1. krok

Ideálne ak máte dokument vo formáte DOC. Pokiaľ potrebujete dokument konvertovať z iného formátu na DOC, odporúčame Vám použiť online službu:
Ak máte dokument pripravený v editovateľnom formáte .doc .odt príp. iný editovateľný formát, otvorte si súbor ideálne v programe Microsoft WORD. V ľavej dolnej časti je "počet slov" v dokumente.
cena preklad Banská Štiavnica

2. krok

Kliknite a zobrazí sa Vám štatistika rozsahu Vášho dokumentu. V 3. riadku máte údaj: "znaky (bez medzier)" a vpravo je uvedený počet znakov.
výpočet ceny prekladu Banská Štiavnica

3. krok

Otvorte si napríklad e-kalkulačku a vydeľte počet znakov z 3. riadku číslom 1800 (počet znakov na jednu normostranu) a získate finálny počet normostrán.
kalkulácia ceny za preklad Banská Štiavnica
Príklad výpočtu ceny na základe zistených normostrán:
znaky (bez medzier): 17 304
17 304 : 1800 = 9,613
9,613 => 10 NS*
10 a viac NS = Preklad MAXI (15 € / normostrana)
Vaša finálna cena za preklad: 10 NS x 15 € = 150 € (nie sme platcovia DPH)
*zaokrúhlenie aplikujeme pri viac ako 1 NS textu: od 0,51 nahor, do 0,5 nadol